koncert 2929 grudnia zapraszamy na "Koncert kolędowy" w wykonaniu Nasielskiej Orkiestry Dętej. Wydarzenie to będzie podsumowaniem trwającego od lipca projektu pn. Wsparcie i rozwój Nasielskiej Orkiestry Dętej.
Bezpłatne wejściówki można będzie otrzymać w kasie kina Niwa od 15 grudnia. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy.

*Operacja pn. Wsparcie i rozwój Nasielskiej Orkiestry Dętej mająca na celu zachowanie i promocja dziedzictwa lokalnego poprzez organizację siedmiomiesięcznych warsztatów muzycznych dla 20 osobowej grupy, która zasili istniejącą Nasielską Orkiestrę Dętą, wyposażenie orkiestrantów w 40 szt. mundurów reprezentacyjnych oraz organizację Regionalnego Przeglądu Orkiestr Dętych, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Wartość realizowanej operacji: 79.600,00 zł, w tym ze środków EFRROW: 50.649,00 zł.
Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Zielone Mosty Narwi.