W dniu 7 lutego br. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbyło się spotkanie historyczne z cyklu „Historia Nasielska – historią Polski” pt. „Ksiądz Marian Batagowski. Kapłan – Autor – Misjonarz”. Prelegentem spotkania był Pan Witold Wybult, Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, autor książki „Dzienniki indyjski” ks. Mariana Batagowskiego 1916-1982.

 

Inicjatorem tego wydarzenia był Pan Artur Nojbert administrator strony „Dawny Nasielsk”, który na wstępie powitał wszystkich obecnych, przedstawił naszego znakomitego gościa oraz tematykę spotkania. W dalszej kolejności Pan Witold Wybult opowiadał o księdzu Marianie, o jego losach, o tym jaką drogę przebył z Polski do Indii, by ponownie wrócić do Polski. W tej historii nie zabrakło Nasielska, jego pierwszej parafii, w której służył dwukrotnie, od 16 maja do 30 czerwca 1946 i później w latach 1947-1956.

Zgromadzeni na sali opowiadali swoje wspomnienia związane z księdzem Batagowskim. Pan Andrzej Zawadzki zaprezentował zdjęcia z czasu, gdy ks. Marian sprawował posługę kapłańską w Nasielsku. Po spotkaniu można było obejrzeć pamiątki po ks. Marianie, jak również nabyć książkę prelegenta.

Fot. K.Miller, MD Kańduła.