Drukuj

IMG 8559W dniu wczorajszym, tj. 30 maja 2019 r. na terenie ogrodu terapeutycznego Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku odbył się Festiwal pn. Porcja Romskich Obyczajów Muzyki i Ewentualnie Natury – „PROMIEŃ 2019”. Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych organizowany jest przez Panią Dyrektor DPS Nasielsk – Panią Agatę Nowak już po raz 13-sty. Jest to impreza o zasięgu ogólnopolskim. W tym roku zaproszono placówki z obszaru 6 województw: mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego oraz podkarpackiego. Ponadto w imprezie wzięli udział przedstawiciele Klubu Senior+ w Nasielsku oraz członkowie Uniwersytetu III Wieku. Wydarzenie objął patronatem honorowym Burmistrz Nasielska – Pan Bogdan Ruszkowski.


Opiekunami festiwalu byli pracownicy Domu Pomocy Społecznej, którzy dbali o całość imprezy i trzymali pieczę nad każdym przybyłym gościem, tak, by mógł poczuć się w tym dniu wyjątkowo.


Wszystkich zebranych powitała na wstępie Pani Dyrektor DPS Nasielsk – Agata Nowak zapraszając do wspólnej zabawy i dziękując wszystkim za przybycie. List od Marszałka Województwa Mazowieckiego - Pana Adam Struzika odczytała Pani Magdalena Biernacka – Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki. Głos zabrał także Wicestarosta Powiatu Nowodworskiego – Pan Paweł Calak wyrażając swoje uznanie dla pracowników DPS oraz wszystkich jednostek wspomagających Dom Pomocy w codziennej pracy z ludźmi z niepełnosprawnościami oraz osobami samotnymi. Następnie zebranych przywitał Burmistrz Nasielska – Pan Bogdan Ruszkowski dziękując Pani Dyrektor za zorganizowanie wspaniałego wydarzenia, które na pewno zainspiruje mieszkańców DPS do zaprezentowania swojego talentu, podniesie wiarę w ich własne siły i sprawi, że w ten jeden dzień w roku będą mogli bawić się w rytmach prawdziwej muzyki cygańskiej.


Następnie na scenie zaprezentowały się wszystkie zaproszone Domy Pomocy Społecznej a na koniec przedstawiciele artystów otrzymali podziękowania i nagrody za udział w nasielskim festiwalu, które wręczyli: w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego – Pani Magdalena Biernacka – Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki, w imieniu Starosty Nowodworskiego – Pani Monika Nojbert – Członek Zarządu Powiatu Nowodworskiego, w imieniu Burmistrza Nasielska – Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku – Pan Jerzy Lubieniecki oraz Wiceprzewodniczący RM w Nasielsku – Pan Dariusz Kordowski.

Gwiazdą wydarzenia jak co roku był Don Vasyl i Cygańskie Gwiazdy, które wywołały wspaniałe emocje we wszystkich uczestnikach oraz porwały zebranych do wspólnej zabawy tanecznej. Na twarzach gości pojawił się tego dnia uśmiech, radość oraz zadowolenie z poczucia bycia częścią tego wspaniałego wydarzenia.

 

                                    

IMG_8275.JPG IMG_8276.JPG IMG_8287.JPG

IMG_8298.JPG IMG_8308.JPG IMG_8315.JPG

IMG_8321.JPG IMG_8322.JPG IMG_8330.JPG

IMG_8333.JPG IMG_8334.JPG IMG_8340.JPG

IMG_8342.JPG IMG_8348.JPG IMG_8354.JPG

IMG_8357.JPG IMG_8361.JPG IMG_8364.JPG

IMG_8366.JPG IMG_8372.JPG IMG_8379.JPG

IMG_8382.JPG IMG_8388.JPG IMG_8389.JPG

IMG_8398.JPG IMG_8404.JPG IMG_8410.JPG

IMG_8412.JPG IMG_8415.JPG IMG_8416.JPG

IMG_8419.JPG IMG_8427.JPG IMG_8439.JPG

IMG_8468.JPG IMG_8477.JPG IMG_8483.JPG

IMG_8489.JPG IMG_8491.JPG IMG_8496.JPG

IMG_8501.JPG IMG_8507.JPG IMG_8511.JPG

IMG_8515.JPG IMG_8520.JPG IMG_8524.JPG

IMG_8528.JPG IMG_8532.JPG IMG_8537.JPG

IMG_8545.JPG IMG_8552.JPG IMG_8557.JPG

IMG_8559.JPG IMG_8576.JPG IMG_8583.JPG