IMG 834710 listopada br. o godzinie 18:00 w sali nasielskiego Kina NIWA spotkaliśmy się, by świętować 635. rocznicę nadania praw miejskich dla Nasielska oraz Narodowe Święto Niepodległości.

Głos zabrali zaproszeni goście oraz władze Nasielska. Wspólnie odśpiewano Mazurek Dąbrowskiego i wysłuchano hejnału Nasielska skomponowanego przez Piotra Grzywacza z Tucholi. Warto przypomnieć, że Hejnał może być wykonywany lub odtwarzany podczas uroczystości miejskich, wojewódzkich i państwowych z udziałem władz Gminy Nasielsk oraz podczas innych ważnych wydarzeń związanych z życiem Gminy Nasielsk.

Gwiazdą wieczoru były przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola w Starych Pieścirogach, które wzruszyły wszystkich gości, a swoim występem i głośnym odśpiewaniem Hymnu Państwowego dały dowód swojego patriotyzmu. Dzieci otrzymały w ramach podziękowania za występ upominki z rak Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku – Pana Jerzego Lubienieckiego oraz Zastępcy Burmistrza Nasielska - Pana Andrzeja Waldemara Kordulewskiego.

Zebrani wysłuchali także wykładu dra Stanisława Tyca pt. „Prawa miejskie jako czynnik miastotwórczy Nasielska”.

Następnie Dyrektor Nasielskiego Ośrodka Kultury – Pan Marek Tyc ogłosił oficjalnie wyniki konkursu recytatorskiego pt. „Polska Poezja Patriotyczna”. Nagrody laureatom wręczyli Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Pani Anna Brzezińska, Zastępca Burmistrza Nasielska oraz Przewodniczący Rady Miejskiej. Zebrani wysłuchali także dwóch najlepszych wystąpień.

Najbardziej emocjonującym punktem tego dnia było wręczenie prestiżowej Nagrody „Lew Nasielska”.

Decyzją członków Kapituły Nagrody z dnia 22 października 2021 r. laureatem tegorocznej nagrody za szczególne zasługi dla idei samorządowej został Pan Michał Wójciak.

Dodatkowo Kapituła postanowiła wyróżnić:
- za współpracę z samorządem Gminy Nasielsk oraz wspieranie w realizacji idei samorządowej - Księdza Kanonika Tadeusza Pepłońskiego;
- Panią Annę Kotarbińską za krzewienie wartości historycznych Gminy Nasielsk;
- dr Mariusza Błońskiego za odkrywanie oraz promowanie na forum publicznym wartości historycznych i archeologicznych Gminy Nasielsk;
- Pana Zdzisława Przybyłowskiego za krzewienie kultury i sportu w Gminie Nasielsk.


Na koniec Zastępca Burmistrza Nasielska – Pan Andrzej Waldemar Kordulewski podziękował także serdecznie obecnej na uroczystościach Pani Annie Brzezińskiej – radnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego za okazywane na co dzień wsparcie dla nasielskiego samorządu.

Uroczystość poprowadził Sekretarz Nasielska – Pan Marek Maluchnik.

Raz jeszcze serdecznie gratulujemy tegorocznym laureatom dziękujemy za ich obecność w naszej gminie o raz za wszystko co robią dla naszej Małej Ojczyzny.

Dziękujemy także wszystkim Państwu za obecność podczas uroczystości zapraszamy za rok!