informacjaZPN.6845.7.2019.3.AS

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), Uchwały Nr X/100/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą oraz Zarządzenia Nr 152/19 Burmistrza Nasielska z dnia 28 października 2019 r., w sprawie  ustalenia  miesięcznej stawki czynszu najmu lokalu użytkowego, podaję do publicznej wiadomości wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu w trybie bezprzetargowym

pdfmałyWykaz ZPN.6845.7.2019.3.AS

informacjaZPN.7125.3.2018.10.AS

Burmistrz Nasielska ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w mieście Nasielsku przy ul. Starzyńskiego 4 a stanowiącego własność Gminy Nasielsk.

pdfmałyOgłoszenie_IV-_ZPN.7125.3.2018.10.AS.pdf

informacjaZPN.6840.7.2019.6.AS

Burmistrz Nasielska ogłasza II przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych tj. działek nr 223/57 i 357/5 położonych w miejscowości Stare Pieścirogi, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nasielsk, położonej w obrębie Stare Pieścirogi, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 357/6.

pdfmałyOgłoszenie Stare Pieścirogi ZPN.6840.7.2019.6.AS

informacjaZPN.6840.6.2019.4.AS

 Burmistrz Nasielska ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nasielsk, położonej w obrębie Cieksyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 162/8.

pdfmałyOgłoszenie_o_przetargu_ZPN.6840.6.2019.4.AS

informacja ZPN.7125.6.2019.3.AS

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), Uchwały Nr V/51/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikaty  przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Nasielsk na rzecz dotychczasowych najemców, podaję
do publicznej wiadomości wykaz lokalu  mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy.

pdfWykaz_ZPN.7125.6.2019.3.AS

informacja1ZPN.7125.3.2018.9.AS

 

Informacja z rozstrzygnięcia przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 12 września 2019 r.

 

W dniu 12 września 2019 r. o godz. 10 00 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbył się III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Starzyńskiego 4 a w Nasielsku.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu. 

 

                                                                                                                                                                                                                                            BURMISTRZ
                                                                                                                                                                                                                                    mgr Bogdan Ruszkowski

informacjaZPN.6840.7.2019.3.AS

Burmistrz Nasielska ogłasza I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych tj. działek nr 223/57 i 357/5 położonych w miejscowości Stare Pieścirogi, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nasielsk, położonej w obrębie Stare Pieścirogi, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 357/6.

pdfmałyOgłoszenie ZPN.6840.7.2019.3.AS

informacja1ZPN.6840.6.2019.3.AS

 

Informacja z rozstrzygnięcia przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 12 września 2019 r.

 

W dniu 12 września 2019 r. o godz. 12 00 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbył się I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Cieksyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 162/8.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu. 

                                                                                                                                                                                                                    BURMISTRZ
                                                                                                                                                                                                          mgr Bogdan Ruszkowski


informacja ZPN.6840.6.2019.2.AS

Burmistrz Nasielska ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nasielsk, położonej w obrębie Cieksyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 162/8.

pdfmałyOgłoszenie o przetargu ZPN.6840.6.2019.2.AS

informacja1ZPN.6840.7.2019.5.AS

 

Informacja z rozstrzygnięcia przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 12 września 2019 r.

 

W dniu 12 września 2019 r. o godz. 14 00 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbył się I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Stare Pieścirogi, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 357/6.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu. 

 

                                                                                                                                                                                                                                  BURMISTRZ
                                                                                                                                                                                                                         mgr Bogdan Ruszkowski

informacjaZPN.7125.3.2018.6.AS

 

Informacja
z rozstrzygnięcia przetargu ustnego nieograniczonego
z dnia 8 lipca 2019 r.

 

W dniu 8 lipca 2019 r. o godz. 12 00 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Starzyńskiego 4 a w Nasielsku.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu. 

                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                BURMISTRZ
                                                                                                                                                                                                        mgr Bogdan Ruszkowski