informacjaZPN.6840.1.2019.2.AS

Burmistrz Nasielska ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nasielsk, położonej w obrębie miasta Nasielska, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 760/3.

pdfmałyOgłoszenie o przetargu ZPN.6840.1.2019.2.AS

informacjaZPN.7125.3.2018.4.AS

Informacja

 z rozstrzygnięcia przetargu ustnego nieograniczonego

z dnia 6 maja 2019 r.

 

 

 

         W dniu 6 maja  2019 r. o godz. 1200 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Starzyńskiego 4 a w Nasielsku.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                        BURMISTRZ

                                                                                                                                                                                                                mgr Bogdan Ruszkowski

 

informacjaZPN.6840.2.2018.6.AS

 

Informacja
z rozstrzygnięcia przetargu ustnego nieograniczonego
z dnia 29 kwietnia 2019 r.

 

W dniu 29 kwietnia 2019 r. o godz. 12 00 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Kosewo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 121/3.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu. 

                                                                                                                 BURMISTRZ
                                                                                                                  mgr Bogdan Ruszkowski

informacja ZPN.6845.9.2018.5.AS

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 2204 z poźn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 54/19 Burmistrza Nasielska z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym oraz ustalenia rocznej stawki czynszu dzierżawy, podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.

 

pdfmałyWykaz ZPN.6845.9.2018.5.AS

informacjaZPN.7125.3.2018.2.AS

Burmistrz Nasielska ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w mieście Nasielsku przy ul. Starzyńskiego 4 astanowiącego własność Gminy Nasielsk.

pdfmałyOgłoszenie ZPN.7125.3.2018.2.AS

informacjaZPN.7125.9.2018.3.AS

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr II/16/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego, podaję do publicznej wiadomości wykaz lokalu  mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy.

pdfmałyWykaz ZPN.7125.9.2018.3.AS

informacjaZPN.6840.2.2018.5.AS

Burmistrz Nasielska ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nasielsk, położonej w obrębie Kosewo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 121/3.

pdfmałyOgłoszenie ZPN.6840.2.2018.5.AS

informacjaZPN.7125.8.2018.3.AS

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr II/16/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego, podaję do publicznej wiadomości wykaz lokalu  mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy.

pdfmałyWykaz ZPN.7125.8.2018.3.AS

informacja ZPN.7125.2.2018.13.AS

 

Informacja
z rozstrzygnięcia przetargu ustnego nieograniczonego
z dnia 4 marca 2019 r.

 

W dniu 4 marca 2019 r. o godz. 12 00 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 14 przy ul. Elektronowej 8/10 w Nasielsku, znajdujący się w granicach nieruchomości obejmującej dz. nr 2157/2 i 2157/4.

W ustalonym terminie wpłynęło 5 wadiów. Osoby, które wpłaciły wadium zostały dopuszczone do przetargu.

Cena wywoławcza               - 75 000,00 złotych

Cena uzyskana                     - 104 250,00 złotych

Nabywcą w/w lokalu zostali Państwo Jarosław Karol i Jolanta małż. Rucińscy.

 BURMISTRZ
                                                                                                                                                                                                                                        mgr Bogdan Ruszkowski

informacjaZPN.6840.1.2019.1.AS

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXV/273/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości,  podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

pdfmałyWykaz ZPN.6840.1.2019.1.AS

informacjaZPN.7125.2.2018.8.AS

Burmistrz Nasielska ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w mieście Nasielsku przy ul. Elektronowej 8/10 stanowiącego własność Gminy Nasielsk.

pdfmałyOgłoszenie o przetargu ZPN.7125.2.2018.8.AS