informacjaZPN.6845.2.2018.3.AS

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.), Uchwały Nr LI/410/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą oraz Zarządzenia Nr 133/18 Burmistrza Nasielska z dnia 25 września 2018 r., w sprawie  ustalenia  miesięcznej stawki czynszu najmu lokalu użytkowego, podaję do publicznej wiadomości wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu w trybie bezprzetargowym.

pdfmałyWykaz ZPN.6845.2.2018.3.AS.

informacjaInformacja z rozstrzygnięcia przetargu ustnego nieograniczonego z dnia 29 sierpnia 2018 r.


W dniu 29 sierpnia 2018 r. o godz. 12 00 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Kosewo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr  121/3.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu. 

 

                                                                                                                          BURMISTRZ
                                                                                                                           mgr Bogdan Ruszkowski

informacjaNa podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 121 z poźn. zm.), Uchwały Nr XLIX/393/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą oraz Zarządzenia Nr 104/18 Burmistrza Nasielska z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym oraz ustalenia miesięcznej stawki czynszu, podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.

pdfWykaz ZPN.6845.5.2018.AS

informacjaBurmistrz Nasielska ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nasielsk, położonej w obrębie Kosewo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 121/3.

pdfOgłoszenie ZPN.6840.2.2018.2.AS

informacjaZPN.6840.4.2017.8.AS

 

Informacja
z rozstrzygnięcia przetargu ustnego nieograniczonego
z dnia 20 czerwca 2018 r.

 

W dniu 20 czerwca 2018 r. o godz. 12 00 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbył się III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie miasta Nasielska, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr  760/3.

W ustalonym terminie wpłynęło jedno wadium. Osoba, która wpłaciła wadium została dopuszczona do przetargu.

Cena wywoławcza               - 205 800,00 złotych

Cena uzyskana                     - 207 860,00 złotych

Nabywcą nieruchomości została DETA COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

                                                                                                 BURMISTRZ
                                                                                               mgr Bogdan Ruszkowski

informacjaWykaz ZPN.6840.2.2018.1.AS

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLV/368/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości, podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

pdfWykaz ZPN.6840.2.2018.1.AS

informacja Lista osób zakwalifikowanych do udziału w II przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Stare Pieścirogi oznaczonej w ewidencji gruntow jako dz. 357/6.

pdfLista osób zakwalifikowanych do przetargu

informacja ZPN.6840.4.2017.6.AS

Burmistrz Nasielska ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nasielsk, położonej w obrębie miasta Nasielska, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 760/3.

pdfgłoszenie o III przetargu ZPN.6840.4.2017.6.AS

informacjaZPN.6845.1.2018.2.AS

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 121 z poźn. zm.), Uchwały Nr XLVI/375/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, podaję do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

pdfWykaz ZPN.6845.1.2018.2.AS


informacjaZPN.6840.10.2017.5.AS

 

Informacja z rozstrzygnięcia przetargu ustnego ograniczonego z dnia 25 kwietnia 2018 r.

 

W dniu 25 kwietnia 2018 r. o godz. 12 00 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbył się przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Stare Pieścirogi, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 357/6.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu. 

                                                                                          BURMISTRZ
                                                                                          mgr Bogdan Ruszkowski

informacjaZPN.6840.4.2017.5.AS

 

Informacja
z rozstrzygnięcia przetargu ustnego nieograniczonego
z dnia 9 kwietnia 2018 r.

 

W dniu 9 kwietnia 2018 r. o godz. 12 00 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie miasta Nasielska, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr  760/3.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu. 

                                                                                                                                                                                                                                  BURMISTRZ
                                                                                                                                                                                                                          mgr Bogdan Ruszkowski