informacjaNa podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), Uchwały Nr XV/176/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z udziałem w użytkowaniu wieczystym części gruntu oraz zasad udzielenia bonifikaty oraz Zarządzenia Nr 51/17 Burmistrza Nasielska z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawki procentowej pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Kilińskiego 1/3 w Nasielsku, podaję do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy.

 

pdf - Pobierz wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży -

informacjaNa podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVI/291/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości, podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

pdf - Pobierz wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży -

informacjaNa podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXV/274/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości, podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego.

 

pdf - Pobierz wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży -

informacjaBurmistrz Nasielska ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w mieście Nasielsku przy ul. Sportowej 10 B stanowiącego własność Gminy Nasielsk.

 

 

pdf - Pobierz ogłoszenie o przetargu -

informacjaNa podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), Uchwały Nr XXXV/272/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego, podaję do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży:

 

pdf - Pobierz Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży -

informacjaNa podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r. poz. 2147 z poźn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 47/17 Burmistrza Nasielska z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym, podaję do publicznej wiadomości

pdf-wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym-

informacjaNa podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), Uchwały Nr LII/368/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad udzielenia bonifikaty przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Nasielsk na rzecz dotychczasowych najemców oraz Uchwały Nr XXV/175/16 Rady Miejskiej w Nasielsku w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/368/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 24 kwietnia 2014 roku, podaję do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy.

 

docx Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy

informacjaNa podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r. poz. 2147 z poźn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 47/17 Burmistrza Nasielska z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym, podaję do publicznej wiadomości

pdf-wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym-

informacjaNa podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr VII/29/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad udzielenia bonifikaty przy sprzedaży tych lokali w budynku znajdującym się na nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Nasielsk na rzecz dotychczasowych najemców, podaję do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy.

docx Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy

informacjaNa podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), Uchwały Nr LII/368/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad udzielenia bonifikaty przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Nasielsk na rzecz dotychczasowych najemców oraz Uchwały Nr XXV/175/16 Rady Miejskiej w Nasielsku w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/368/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 24 kwietnia 2014 roku, podaję do publicznej wiadomości wykaz lokalu  mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy.

 

doc Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy