informacjaZPN.6840.3.2016.4.AS

 

Informacja
z rozstrzygnięcia przetargu ustnego ograniczonego
z dnia 12 lutego 2018 r.

 

W dniu 12 lutego 2018 r. o godz. 13 00 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbył się przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Chrcynno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 216.

W ustalonym terminie wpłynęły dwa wadia oraz stosowne oświadczenia. Osoby, które wpłaciły wadium i złożyły oświadczenia zostały dopuszczone do przetargu.

Cena wywoławcza               - 15 900,00 złotych

Cena uzyskana                     - 25 000,00 złotych

Nabywcami nieruchomości zostali Państwo Damian i Ewelina małż. Bryśkiewicz.

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                             BURMISTRZ
                                                                                                                                                                                                     mgr Bogdan Ruszkowski

informacjaZPN.6840.10.2017.3.AS

 

Informacja
z rozstrzygnięcia przetargu ustnego ograniczonego
z dnia 12 lutego 2018 r.

 

W dniu 12 lutego 2018 r. o godz. 12 00 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbył się przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Stare Pieścirogi, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 357/6.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu. 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                       BURMISTRZ
                                                                                                                                                                                                               mgr Bogdan Ruszkowski

informacjaZPN.6840.4.2017.3.AS

 

Informacja
z rozstrzygnięcia przetargu ustnego nieograniczonego
z dnia  5 lutego 2018 r.

 

W dniu 5 lutego 2018 r. o godz. 12 00 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie miasta Nasielska, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr  760/3.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu. 

                                                                                                     BURMISTRZ
                                                                                                    mgr Bogdan Ruszkowski

informacjaUrząd Miejski w Nasielsku infomuje, że w związku z prowadzonymi przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim postępowaniami w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla wybranych obrębów ewidencyjnych w gminie Nasielsk (bliższe informacje w załączeniu) czynności techniczne związane z opracowaniem operatu ewidencyjnego wykonywać będzie firma: MGGP Aero spółka z o.o., ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów. Na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne pracownicy wymienionej firmy mają prawo do wstępu na grunt i do obiektów budowlanych, oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami.

pdfpismo ws modernizacji_nasielsk

informacjaLista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Chrcynno oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 216.

pdfLista osób zakwalifikowanych do przetargu

informacjaLista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Stare Pieścirogi oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 357/6.

pdfLista osób zakwalifikowanych do przetargu

informacjaPoniżej podajemy informację w sprawie listy osób oczekujących na przydział lokali.

 

     pdf-Pobierz informację-

informacjaZPN.7125.6.2017.4.AS

 

Informacja
z rozstrzygnięcia przetargu ustnego nieograniczonego
z dnia 29 stycznia 2018 r.

 

W dniu 29 stycznia 2018 r. o godz. 12 00 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 12 przy ul. Elektronowej 8/10 w Nasielsku, znajdujący się w granicach nieruchomości obejmującej dz. nr 2157/2 i 2157/4.

W ustalonym terminie wpłacono jedno wadium. Osoba, która wpłaciła wadium została dopuszczona do przetargu.

Cena wywoławcza               - 111 100,00 złotych

Cena uzyskana                     - 112 220,00 złotych

Nabywcą w/w lokalu zostali Państwo Jarosław Karol i Jolanta małż. Rucińscy.

                                                                                          BURMISTRZ
                                                                                       mgr Bogdan Ruszkowski

informacja

 

Informacja z rozstrzygnięcia przetargu ustnego nieograniczonego z dnia  15 stycznia 2018 r.

 

W dniu 15 stycznia 2018 r. o godz. 12 00 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Żabiczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 98/2.

W ustalonym terminie wpłynęły cztery wadia. Osoby, które wpłaciły wadium zostały dopuszczone do przetargu.

Cena wywoławcza          - 16  700,00 złotych

Cena uzyskana               - 40 000,00 złotych

Nabywcą nieruchomości został Pan Robert Werenc.

                                                                                                                                                                                                                                     BURMISTRZ
                                                                                                                                                                                                                            mgr Bogdan Ruszkowski

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 121  z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLI/320/17  Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

pdf-pobierz_wykaz-

informacjaBurmistrz Nasielska ogłasza I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych tj. działek nr 215 i 217, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nasielsk, położonej w obrębie Chrcynno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 216.