informacjaLista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Chrcynno oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 216.

pdfLista osób zakwalifikowanych do przetargu

informacjaLista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Stare Pieścirogi oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 357/6.

pdfLista osób zakwalifikowanych do przetargu

informacjaZPN.7125.6.2017.4.AS

 

Informacja
z rozstrzygnięcia przetargu ustnego nieograniczonego
z dnia 29 stycznia 2018 r.

 

W dniu 29 stycznia 2018 r. o godz. 12 00 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 12 przy ul. Elektronowej 8/10 w Nasielsku, znajdujący się w granicach nieruchomości obejmującej dz. nr 2157/2 i 2157/4.

W ustalonym terminie wpłacono jedno wadium. Osoba, która wpłaciła wadium została dopuszczona do przetargu.

Cena wywoławcza               - 111 100,00 złotych

Cena uzyskana                     - 112 220,00 złotych

Nabywcą w/w lokalu zostali Państwo Jarosław Karol i Jolanta małż. Rucińscy.

                                                                                          BURMISTRZ
                                                                                       mgr Bogdan Ruszkowski

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 121  z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLI/320/17  Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

pdf-pobierz_wykaz-

informacjaPoniżej podajemy informację w sprawie listy osób oczekujących na przydział lokali.

 

     pdf-Pobierz informację-

informacja

 

Informacja z rozstrzygnięcia przetargu ustnego nieograniczonego z dnia  15 stycznia 2018 r.

 

W dniu 15 stycznia 2018 r. o godz. 12 00 w Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Żabiczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 98/2.

W ustalonym terminie wpłynęły cztery wadia. Osoby, które wpłaciły wadium zostały dopuszczone do przetargu.

Cena wywoławcza          - 16  700,00 złotych

Cena uzyskana               - 40 000,00 złotych

Nabywcą nieruchomości został Pan Robert Werenc.

                                                                                                                                                                                                                                     BURMISTRZ
                                                                                                                                                                                                                            mgr Bogdan Ruszkowski

informacjaNa podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), Uchwały Nr XXV/176/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z udziałem w użytkowaniu wieczystym części gruntu oraz zasad udzielenia bonifikaty oraz Zarządzenia Nr 51/17 Burmistrza Nasielska z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawki procentowej pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Kilińskiego 1/3 w Nasielsku, podaję do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy.
pdfWykaz ZPN.7125.9.2017.3.AS

informacjaBurmistrz Nasielska ogłasza I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych tj. działek nr 215 i 217, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nasielsk, położonej w obrębie Chrcynno, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 216.

informacja

Burmistrz Nasielska ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nasielsk, położonej w obrębie miasta Nasielska, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 760/3.

pdfOgłoszenie o przetargu ZPN.6840.4.2017.2.AS

informacjaBurmistrz Nasielska ogłasza I przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych tj. działek nr 223/57 i 357/5, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nasielsk, położonej w obrębie Stare Pieścirogi, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 357/6.

pdfOgłoszenie ZPN.6840.10.2017.2.AS

informacjaZPN.7125.6.2017.2.AS

Burmistrz Nasielska ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w mieście Nasielsku przy ul. Elektronowej 8/10 stanowiącego własność Gminy Nasielsk.

pdfOgłoszenie o przetargu ZPN.7125.6.2017.2.AS