informacja

 

ZPN.6845.10.2020.PG

 

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz. 65 z poźn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 61/20 Burmistrza Nasielska z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości w trybie bezprzetargowym, podaję do publicznej wiadomości

 

w y k a z
nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

 

tabelka 3

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku  przy ul. Elektronowej 3 (II piętro przy pok. 214) w dniach  od 05.05.2020 r. do 26.05.2020 r.


                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                ZASTĘPCA BURMISTRZA NASIELSKA

                                                                                                                                                                                                                                              mgr Andrzej Kordulewski

informacja

ZPN.6845.5.2020.1.PG

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz. 65 z poźn. zm.), Uchwały Nr XVI/143/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, podaję do publicznej wiadomości

 

w y k a z
nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

 

tabelka 2

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku  przy ul. Elektronowej 3 (II piętro przy pok. 214) w dniach  od 05.05.2020 r. do 26.05.2020 r.


                                                                                                                                                                                                                                        ZASTĘPCA BURMISTRZA NASIELSKA
                                                                                                                                                                                                                                                    mgr Andrzej Kordulewski

informacja
ZPN.6845.3.2020.1.PG

 

 

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz. 65 z poźn. zm.), Uchwały Nr XVI/143/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, podaję do publicznej wiadomości

 

w y k a z
nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

tabelka

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku  przy ul. Elektronowej 3 (II piętro przy pok. 214) w dniach  od 05.05.2020 r. do 26.05.2020 r.


                                                                                                                                                                                                                 ZASTĘPCA BURMISTRZA NASIELSKA

                                                                                                                                                                                                                              mgr Andrzej Kordulewski

informacja1Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) oraz Zarządzenia Nr 27/20 Burmistrza Nasielska z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie użyczenia części nieruchomości położonej w mieście Nasielsku w trybie bezprzetargowym, podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w bezpłatne użyczenie w trybie bezprzetargowym.

informacja1Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r. poz. 65), Uchwały Nr V/51/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej  lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikaty  przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Nasielsk na rzecz dotychczasowych najemców, podaję do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy.

 


informacja
ZPN. 7140.1.2020.AS


I N F O R M A C J A

 

Zgodnie z Uchwałą Nr XLII/297/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Nasielsk podaję do publicznej wiadomości listy osób oczekujących na przydział lokali na czas nieoznaczony, lokali socjalnych i listę osób na przydział lokalu na zamianę. Listy podlegają wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nasielsku przy pokoju nr 214 w dniach od 27.01.2020 r. do 14.02.2020 r.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia można składać w Nasielskim Budownictwie Mieszkaniowym Sp. z o.o. z siedzibą w Nasielsku, przy ul. Płońskiej 24 B lok. 2, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia list.

 

 

 

                                                                                                                                               BURMISTRZ
                                                                                                                                    mgr Bogdan Ruszkowski

informacja
ZPN.7125.11.2019.2.PG

 

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65), Uchwały Nr V/51/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikaty  przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Nasielsk na rzecz dotychczasowych najemców, podaję do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy.

pdfmały

Wykaz ZPN.7125.11.2019.2.PG 

informacja
ZPN.7125.8.2019.3.PG

 

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), Uchwały Nr V/51/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikaty  przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Nasielsk na rzecz dotychczasowych najemców, podaję do publicznej wiadomości wykaz lokalu  mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy.

pdfmały

Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży

informacja
ZPN.6850.1.2020.2.AS

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz. 65) oraz Zarządzenia Nr 13/20 Burmistrza Nasielska z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie użyczenia części nieruchomości w trybie bezprzetargowym, podaję do publicznej wiadomości

w y k a z
 nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie
w trybie bezprzetargowym

do wykazu

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku  przy ul. Elektronowej 3 w dniach  od 28.01.2020 r. do 18.02.2020 r.

 

 

                                                                                                                                      BURMISTRZ
                                                                                                                                       mgr Bogdan Ruszkowski

   ZPN.6625.6.2019.MZinformacja1

 

 

INFORMACJA

 

Informuję, iż dnia 16 stycznia 2020 roku o godzinie 1800 w świetlicy wiejskiej w Cegielni Psuckiej, odbędą się konsultacje społeczne z mieszkańcami wsi Cegielnia Psucka w przedmiocie zmiany urzędowej nazwy miejscowości "Aleksandrowo" - kolonia wsi Cegielnia Psucka na "Aleksandrowo" - wieś.

 

pdfmały
Informacja Burmistrza

 

 

pdfmałyZarządzenie Burmistrza ws. konsultacji społecznych