informacja
Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr XVI/146/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 kwietnia 2020r. zmieniającą uchwałę Nr V/51/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikaty przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Nasielsk na rzecz dotychczasowych najemców, bonifikata dot. sprzedaży obecnie wynosi:

  • 75% na rzecz najemców, w przypadku jednorazowej zapłaty całej ustalonej kwoty przed nabyciem,
  • 5% dodatkowe dla najemców, których najem trwał dłużej niż 10 lat.

pdfmały

Uchwała XVI/146/20

 

pdfmałyUchwała V/51/19