informacja1

 Podaję do publicznej wiadomości zawiadomienie dotyczące prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia osoób uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Popowo Borowe.

pdfmałyZawiadomienie