informacjaUrząd Miejski w Nasielsku infomuje, że w związku z prowadzonymi przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim postępowaniami w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla wybranych obrębów ewidencyjnych w gminie Nasielsk (bliższe informacje w załączeniu) czynności techniczne związane z opracowaniem operatu ewidencyjnego wykonywać będzie firma: MGGP Aero spółka z o.o., ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów. Na podstawie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne pracownicy wymienionej firmy mają prawo do wstępu na grunt i do obiektów budowlanych, oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami.

pdfpismo ws modernizacji_nasielsk