informacjaZPN.6850.2.2019.3.AS

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 2204 z poźn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 111/19 Burmistrza Nasielska z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie użyczenia nieruchomości w trybie bezprzetargowym, podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym.

 
pdfmałyWykaz_ZPN.6850.2.2019.3.AS