Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r. poz. 2147 z poźn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 3/17 Burmistrza Nasielska z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości w trybie bezprzetargowym, podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.

- pobierz wykaz -

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski