informacja1
ZPN.6845.1.2021.2.BS

 

Na podstawie art. 35. Ust. 1 ustawy dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), Uchwały Nr XXVI/237/21  z dn. 18 lutego 2021r. Rady Miejskiej w Nasielsku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy oraz Zarządzenia Nr 24/12 w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu dzierżawy, podaję do publicznej wiadomości

 

W y k a z
nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat

Położenie

Nasielsk,  ul. Mała

Numer działki

673/2

Powierzchnia działki

43 m2

Numer Księgi Wieczystej prowadzonej dla nieruchomości

OS1U/00021804/5

Opis

·         Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania działki sąsiedniej.

·         Na okres 3 lat

·         Stawka miesięcznego czynszu dzierżawy zostanie ustalona zgodnie z Zarządzeniem Nr 24/12 Burmistrza Nasielska z dnia 20.02.2016 r.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku przy ul. Elektronowej 3 (II piętro przy pok. 214) w dniach od 23.02.2021 r. do 16.03.2021 r.

                           

                                                                                                                                                                                                                                                                    BURMISTRZ

                                                                                                                                                                                                                                                           mgr Bogdan Ruszkowski