informacja1
ZPN.6845.15.2020.PG

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz. 65 z poźn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 96/20 Burmistrza Nasielska z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie dzierżawy części nieruchomości w trybie bezprzetargowym, podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.

pdfmałyWykaz_ZPN.6845.15.2020.PG