informacja ZPN.6845.9.2018.5.AS

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 2204 z poźn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 54/19 Burmistrza Nasielska z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym oraz ustalenia rocznej stawki czynszu dzierżawy, podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.

 

pdfmałyWykaz ZPN.6845.9.2018.5.AS