informacja1
ZPN.6840.4.2018.3.PG

 

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XVII/153/20  Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie sprzedaży, podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

pdfmałyZPN.6840.4.2018.3.PG