informacja1

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899, poz. 815) oraz Uchwały Nr XLIII/411/22 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży