informacja1ZPN.6840.10.2019.1.AS

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr VI/66/19  Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów w nieruchomości oraz ustalenia bonifikaty od ceny sprzedaży,  podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli lokali znajdujących się na przyległej nieruchomości.

pdfmałyWykaz ZPN.6840.10.2019.1.AS