informacjaZPN.6840.6.2019.1.AS

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr VIII/31/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości, podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

pdfmałyWykaz ZPN.6840.6.2019.1.AS