informacja1ZPN.6850.4.2021.AS

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 112/21 Burmistrza Nasielska z dnia 23 września 2021 r. w sprawie użyczenia nieruchomości w trybie bezprzetargowym, podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym.

pdf22-Wykaz ZPN.6850.4.2021.AS