informacja1
ZPN.6850.1.2021.LP 

 

 

W y k a z
nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

Położenie

Borkowo

Numer działki

14/2

Powierzchnia działki

0,0318 ha

Numer Księgi Wieczystej prowadzonej dla nieruchomości

OS1U/00053778/6

Opis

  • Przedmiotem użyczenia jest część nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 14/2, położonej w obrębie Borkowo, na rzecz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej –Państwowego Instytutu Badawczego, Centrum Hydrologiczno-Meteorologicznej Sieci Pomiarowo-Obserwacyjnej Biuro w Warszawie  z przeznaczeniem na cele wykonywania pomiarów oraz zbierania danych hydrologicznych i meteorologicznych potrzebnych do realizacji osłony hydrologiczno-meteorologicznej Polski.
  • Na okres 10 lat

                                                                                                                                                                                                                                                          BURMISTRZ

                                                                                                                                                                                                                                                 mgr Bogdan Ruszkowski