informacja1
ZPN.6850.5.2020.1.PG

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 97/20 Burmistrza Nasielska z dnia 18 sierpnia 2020 r.
w sprawie użyczenia nieruchomości położonej w obrębie Krzyczki Pieniążki, podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie. 

pdfmałyWykaz ZPN.6850.5.2020.1.PG