informacja1ZPN.6845.16.2020.2.BS

 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r. poz 65 z póżn. zm) oraz Zarządzenia Nr 126/20 Burmistrza Nasielska z dnia 13 października 2020 r. w sprawie najmu części nieruchomości w trybie bezprzetargowym podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym. 

pdfmałyWykaz ZPN.6845.16.2020.2.BS