informacja1Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) oraz Zarządzenia Nr 27/20 Burmistrza Nasielska z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie użyczenia części nieruchomości położonej w mieście Nasielsku w trybie bezprzetargowym, podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w bezpłatne użyczenie w trybie bezprzetargowym.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w bezpłatne użyczenie w trybie bezprzetargowym