informacja1ZPN.6845.13.2019.AS

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 170/19 Burmistrza Nasielska z dnia 21 listopada 2019 r., w sprawie dzierżawy części nieruchomości w trybie bezprzetargowym, podaję do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.

pdfmałyWykaz ZPN.6845.13.2019.AS