informacja1ZPN.6845.11.2019.AS

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), Uchwały Nr XI/105/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą oraz Zarządzenia Nr 165/19 Burmistrza Nasielska z dnia 7 listopada 2019 r., w sprawie  ustalenia  miesięcznej stawki za dzierżawę nieruchomości, podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

pdfmały Wykaz ZPN.6845.11.2019.AS