informacjaZPN.6840.1.2019.1.AS

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXV/273/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości,  podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

pdfmałyWykaz ZPN.6840.1.2019.1.AS