informacja1 ZPN.6845.5.2021.1.AS

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz. 1190 z poźn. zm.), Uchwały Nr XXXI/295/21 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą oraz Zarządzenia Nr 103/21 Burmistrza Nasielska z dnia 6 września 2021 r. w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości oraz ustalenia miesięcznej stawki czynszu dzierżawy, podaję do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.

 

pdf22-Wykaz ZPN.6845.5.2021.1.AS