Drukuj

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), Uchwały Nr XXV/185/16 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą oraz Zarządzenia Burmistrza Nasielska Nr 16/17 z dnia  13 lutego 2017 r., w sprawie  ustalenia  miesięcznej stawki czynszu najmu lokalu użytkowego, podaję do publicznej wiadomości wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu w trybie bezprzetargowym.

- pobierz -

BURMISTRZ
mgr Bogdan Ruszkowski