informacjaNa podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r. poz. 2147 z poźn. zm.), Uchwały Nr XLI/325/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą oraz Zarządzenia Nr 146/17 Burmistrza Nasielska z dnia 31 października 2017 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy oraz ustalenia miesięcznej stawki czynszu najmu, podaję do publicznej wiadomości wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu w trybie bezprzetargowym na okres do 5 lat.

wordWykaz ZPN.6845.6.2017.1.AS