informacjaZPN.6845.2.2018.3.AS

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.), Uchwały Nr LI/410/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą oraz Zarządzenia Nr 133/18 Burmistrza Nasielska z dnia 25 września 2018 r., w sprawie  ustalenia  miesięcznej stawki czynszu najmu lokalu użytkowego, podaję do publicznej wiadomości wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu w trybie bezprzetargowym.

pdfmałyWykaz ZPN.6845.2.2018.3.AS.