informacja1

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899, poz. 815), Uchwały Nr XL/379/22 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie sprzedaży lokalu niemieszkalnego, podaję do publicznej wiadomości wykaz lokalu niemieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży.

Wykaz lokalu niemieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży