informacjaNa podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r. poz. 2147 z poźn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 47/17 Burmistrza Nasielska z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym, podaję do publicznej wiadomości

pdf-wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym-