informacjaZPN.7125.2.2018.7.AS

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204), Uchwały Nr XLV/367/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego, podaję do publicznej wiadomości wykaz lokalu  mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

pdfmałyWykaz ZPN.7125.2.2018.7.AS