informacjaNa podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 121 z poźn. zm.), Uchwały Nr XLIX/393/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą oraz Zarządzenia Nr 104/18 Burmistrza Nasielska z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym oraz ustalenia miesięcznej stawki czynszu, podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.

pdfWykaz ZPN.6845.5.2018.AS