informacjaZPN.6840.7.2019.2.AS

Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVIIII/301/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości,  podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego (w stosunku do właścicieli nieruchomości bezpośrednio przyległych tj. działek nr: 223/57 i nr 357/5).

pdfmałyWykaz ZPN.6840.7.2019.2.AS