Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXV/273/17 Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości,  podaję do publicznej wiadomości

pdf

 

Wykaz 6840.4.2017.1.AS