Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 r. poz. 121  z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLI/320/17  Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

pdf-pobierz_wykaz-