Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), Uchwały Nr XXXVIII/302/17
Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego, podaję do publicznej wiadomości

pdf

 

Wykaz 7125.6.2017.1.AS