wazna informacja

31 grudzień 2020 roku -  ostateczny termin na składanie wniosków o wykup zajmowanego lokalu mieszkalnego z bonifikatą.

 

 

  Szanowni Państwo informujemy, iż dobiega końca obowiązywanie zasad udzielania bonifikaty ustalonej Uchwałą Nr V/51/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikaty przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących współwłasność Gminy Nasielsk na rzecz dotychczasowych najemców oraz zmieniającej ją  Uchwały Nr XVI/146/20  Rady Miejskiej w Nasielsku  z dnia 22 kwietnia 2020 roku.

Zasady ustalone odnośnie udzielania bonifikaty przy sprzedaży mieszkań na rzecz dotychczasowych najemców tj.: bonifikata w wysokości 75% od ceny lokalu mieszkalnego i części ułamkowej nieruchomości oraz dodatkowa 5% jeżeli najem zajmowanego lokalu trwał powyżej 10 lat  obowiązują do wniosków złożonych do 31 grudnia 2020 roku.

Zachęcamy Państwa - Najemców do składania wniosków o wykup zajmowanego lokalu  mieszkalnego.  Jeżeli Państwo jeszcze nie złożyli wniosku to datą ostateczną jest 31 grudzień 2020 roku.

 Wnioski o wykup zajmowanego laku mieszkalnego znajdują się na stronie  http://umnasielsk.bip.org.pl/index/index/id/2340  (zakładka Karty i formularze  - wniosek F-ZPN/03).

Szczegółowych  informacji udzielą Pracownicy Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości nr tel. 23 6933114, 6933115.