informacjaZPN.6840.1.2019.2.AS

Burmistrz Nasielska ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nasielsk, położonej w obrębie miasta Nasielska, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 760/3.

pdfmałyOgłoszenie o przetargu ZPN.6840.1.2019.2.AS