informacjaZPN.6840.2.2018.5.AS

Burmistrz Nasielska ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nasielsk, położonej w obrębie Kosewo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 121/3.

pdfmałyOgłoszenie ZPN.6840.2.2018.5.AS