informacjaBurmistrz Nasielska ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w mieście Nasielsku przy ul. Sportowej 10 B stanowiącego własność Gminy Nasielsk.

 

 

pdf - Pobierz ogłoszenie o przetargu -