informacjaZPN.6840.6.2019.4.AS

 Burmistrz Nasielska ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nasielsk, położonej w obrębie Cieksyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 162/8.

pdfmałyOgłoszenie_o_przetargu_ZPN.6840.6.2019.4.AS