informacja ZPN.6840.6.2019.2.AS

Burmistrz Nasielska ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nasielsk, położonej w obrębie Cieksyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 162/8.

pdfmałyOgłoszenie o przetargu ZPN.6840.6.2019.2.AS