informacjaZPN.7125.3.2018.2.AS

Burmistrz Nasielska ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w mieście Nasielsku przy ul. Starzyńskiego 4 astanowiącego własność Gminy Nasielsk.

pdfmałyOgłoszenie ZPN.7125.3.2018.2.AS