informacjaZPN.7125.2.2018.8.AS

Burmistrz Nasielska ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w mieście Nasielsku przy ul. Elektronowej 8/10 stanowiącego własność Gminy Nasielsk.

pdfmałyOgłoszenie o przetargu ZPN.7125.2.2018.8.AS